יש להכנס למערכת עם כתובת המייל איתה נרשמתם לעזרה
במערכת החדשה יש להזדהות באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שאיתה נרשמתם לעזרה
בשל מעבר האתר לשרת חדש, התחברות והעלאת תמונות מושבתת עד לסיום המעבר
כל התגיות במערכת