יש להכנס למערכת עם כתובת המייל איתה נרשמתם לעזרה
במערכת החדשה יש להזדהות באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שאיתה נרשמתם לעזרה
כל התגיות במערכת


שימוש חופשי

שימוש חופשי - לא מובן מאליו!

מראשית ימיה של רשת האינטרנט, השתרש בקרב הגולשים הנוהג להשתמש, להעתיק ולהוריד מידע מכל סוג שהוא באופן חופשי. קלות הגישה למידע והאפשרות הטכנית להעתיקו, תרמו רבות למצב זה. בשנים האחרונות החלו המחוקקים במדינות שונות לטפל בנושא. בישראל נחקק חוק זכויות יוצרים התשס"ח ופורסם ברשומות ביום 25 בנובמבר 2007. החוק מבטיח  הגנה לבעלי "זכויות היוצרים" המציגים מידע ברשת והשימוש במידע מותר רק עם מתן הסכמה מפורשת מידי בעלי הזכויות.  גם מושג "השימוש ההוגן" - כגון, לצורכי לימוד ומחקר – אינו חל על יצירות ומידע המוצגים ברשת. בנושא תצלומים משתמע מן החוק, כי פג התוקף של זכויות היוצרים על תמונות שצולמו לפני חמישים שנה ויותר והן נכללות בהגדרה "נחלת הכלל". כך,  לדוגמה: בשנת 2011 פג תוקף זכויות היוצרים על תמונות משנת 1960 ומטה, בשנת 2012 פג תוקף זכויות היוצרים של תמונות משנת 1961 וכן הלאה.

כדי להקל על יוצרים ומשתמשים ליצור קשר וירטואלי  ולסייע במתן זכויות שימוש, נוסד ארגון Creative Commons. הארגון מציע לבעל הזכויות אפשרות להגדיר מראש, מה הוא מתיר למשתמשים לעשות ביצירתו המוצגת ברשת. הגדרות אלה סווגו לאחד-עשר סוגי רישיונות. בעל הזכויות מצרף ליצירה את סוג הרישיון הנראה לו והמשתמש ביצירה מחויב לשמור על תנאי רישיון זה.

 פיקיוויקי מאפשר שימוש חופשי בתמונות המוצגות במאגר

אחת ממטרות מאגר התמונות פיקיוויקי, היא לאפשר למשתמשי הרשת לעשות שימוש חופשי בתצלומים הנתרמים למאגר, ללא צורך לבקש את הסכמת בעל זכויות היוצרים.
כדי לבסס אפשרות זו ולתת לה תוקף משפטי, נקבעו מספר כללים המחייבים את התורמים תמונות לאתר ואת המשתמשים בתמונות: 
בשלב ההרשמה
•   בשלב ההרשמה לאתר עליכם להצהיר, כי הנכם בעלי מלוא זכויות היוצרים בתכנים אשר תעלו לאתר, או שיש בידכם רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים או, שהתכנים שתעלו לאתר מצויים בנחלת הכלל. (Public Domain). בנוסף, כחלק מהצהרתכם  עליכם להתחייב למסמך תנאי שימוש ומדיניות זכויות יוצרים המוצג באתר.
• בנוסף עליכם להצהיר, כי הנכם מקנים מראש לכל המעוניין רישיון מסוג  Creative Commons  ייחוס 2.5   (המכונה גם CC-BY) שעיקריו - חופש לעבד את התכנים, להעתיקם ולהעבירם לאחרים, בכפוף לחובת ייחוס היצירה באופן המצוין על-ידי בעל זכויות היוצרים (מתן קרדיט).
בעת העלאת התמונות
• בכל פעם שתעלו תמונות למאגר, עליכם לחזור ולאשר את עובדת היותכם בעלי זכויות היוצרים, באמצעות סימון התיבה המוצגת ליד ההצהרה הבאה: אני מאשר שאני בעל / (ת) מלוא זכויות היוצרים בתמונות או שיש בידי רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים לבצע את כל הפעולות האלה בלי הגבלה, או שהתכנים מצויים בנחלת הכלל.
• בנוסף יש לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
אפשרות 1: הגדרת התמונות כ "נחלת הכלל" / Public Domain  - על ידי סימון בחירה זו, הנכם מבהירים ש:
 הנכם בעלי זכויות היוצרים על תמונה/תמונות אלה ואתם מוכן לתרום את התמונות ל"נחלת הכלל". או שהתמונה/תמונות המועלות על ידיכם היו מראש ב"נחלת הכלל" כלומר, למיטב ידיעתכם, איש אינו יכול לטעון לבעלות עליהן. בפעולה זו הנכם מקנים למשתמשים רישיון לעשות בתמונה/תמונות כל שימוש, כולל: לשתף אחרים, להעתיק, להפיץ ולהעביר את התמונות וכן לעבד את התמונות. כמו כן הנכם מוותרים מראש על הדרישה כי המשתמשים ייחסו לכם את התמונה/תמונות (יתנו  קרדיט) אם וכאשר ייעשה בהן שימוש.
אפשרות 2: הגדרת התמונה כתמונה שיתופית עם ייחוס CC-By
  - על ידי סימון בחירה זו, הנכם מקנים למשתמשים רישיון לעשות בתמונות המועלות על ידכם כל שימוש כולל לשתף אחרים, להעתיק, להפיץ ולהעביר את התמונה וכן  לעבד את היצירה. כל זאת, בתנאי שהמשתמשים בתמונה ייחסו אותה לכם (יתנו קרדיט), כבעלי זכויות היוצרים, באופן המצוין  על ידכם ויעשו זאת בכל שימוש חוזר, או הפצה של התמונות.  תוכלו לרשום את נוסח הקרדיט המבוקש בפרטי התמונה בשדה "נוסח הקרדיט".

לתשומת לבכם

 על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח, פג תוקף זכויות היוצרים על תמונות שצולמו לפני חמישים שנה ומעלה והן נכללות בהגדרה "נחלת הכלל". המשמעות היא כי, הנכם רשאים לבקש מן המשתמשים להעניק לכם קרדיט בעת השימוש בתמונות, אך הם אינם מחוייבים לעשות זאת עבור תמונות שצולמו לפני מועד זה..

חדשות ועדכונים