יש להכנס למערכת עם כתובת המייל איתה נרשמתם לעזרה
במערכת החדשה יש להזדהות באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שאיתה נרשמתם לעזרה
כל התגיות במערכת

ארגונים

ארכיון החינוך חזרה לרשימת הארגונים

כתובת למשלוח דואר

הארכיון לחינוך בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב 69978

טלפון

03-6408464

כתובת אתר אינטרנט

http://education.tau.ac.il/manage.asp?siteID=42&la

דואר אלקטרוני

[email protected]

שעות פעילות

א-ה 09:00 - 15:30
ארכיון החינוך הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע\"ש אביעזר ילין (מיסודה של הסתדרות המורים) הארכיון לחינוך מרכז תחת קורת גג אחת את החומרים הנוגעים לתולדות החינוך היהודי בישראל ובגולה ומשמש מרכז מידע ומחקר לחוקרים בתחום תולדות החינוך, תולדות עם ישראל וארץ ישראל, לשון, תרבות, סוציולוגיה ולימודי עבודה. אנו מופקדים על הארכיון המוסדי של הסתדרות המורים משנת יסודה (תרס\"ג- 1903) ועל הארכיון ההיסטורי של ארגון המורים העל יסודיים מאז הפילוג (תשי\"ח -1958). במקביל אנו משתדלים לרכז חומרים של מוסדות וארגונים העוסקים בחינוך, במטרה להבטיח כי החומר הארכיוני שברשותם ישמר ויפתח למטרות מחקר. כן נמצאים בארכיון אוספים של עשרות בתי ספר, פנימיות, ועד ההורים המרכזי של תל אביב, ועדות חינוך ישוביות ועוד. אנו הכתובת גם למחנכים רבים שהפקידו בארכיון את אוספיהם האישיים ואת ספרי הלימוד בהם השתמשו בבתי הספר בארץ ובגולה. ספרי הלימוד לדורותיהם ממוינים לפי נושאי הלימוד בבתי הספר ויוצרים את האוסף השיטתי הגדול ביותר בארץ של ספרי לימוד ישנים. בארכיון אוספים מיוחדים הכוללים: תוכניות לימוד החל מראשית המאה, עלוני תלמידים החל משנות העשרים, חוזרי מנכ\"ל מראשית המדינה, תולדות החינוך הגופני, המכב\"י, הפנימיות ועליית הנוער, החינוך המיוחד, תולדות אישי חינוך ומוסדות חינוך ואוסף גדול של תצלומים.