יש להכנס למערכת עם כתובת המייל איתה נרשמתם לעזרה
במערכת החדשה יש להזדהות באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שאיתה נרשמתם לעזרה
כל התגיות במערכת

ארגונים

עמותת דור הפלמ"ח חזרה לרשימת הארגונים

כתובת למשלוח דואר

רחוב חיים לבנון 10, רמת-אביב, ת"ד 65080 תל-אביב. מיקוד 61650דואר אלקטרוני

[email protected]

שעות פעילות

ארכיון בית הפלמ"ח פתוח בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00. רצוי לתאם את הביקור מראש
עמותת דור הפלמ"ח עמותת דור הפלמ"ח [ע"ר] הוקמה בשנת 1984 במטרה לפעול בכל תחום להנחלת מורשת הפלמ"ח. יעדה המרכזי היה לבנות את בית הפלמ"ח, אשר אמור לשמש כמוזיאון לתולדות הפלמ"ח ומורשתו וכן ארכיון שיכיל מקורות לתולדות הפלמ"ח, מקום לימוד ומחקר ומקום התכנסות ומפגש לחברי הפלמ"ח. בית הפלמ"ח הוקם על ידי עמותת דור הפלמ"ח, שראתה בהנחלת מורשתה ערך חינוכי בעל חשיבות עליונה, והקדישה למטרה זו משאבים ומאמצים בחומר וברוח. בית הפלמ"ח והמוזיאון נחנכו בשנת 2000. ממועד זה הועבר ניהול המוזיאון לידי יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון. פעילות בית הפלמ"ח מוקדשת להנצחת מורשת הפלמ"ח, סיפור פעילותו בשנים 1941-1949. בית הפלמ"ח מכיל ארכיון שהוא חלק בלתי-נפרד מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הבית מכיל גם את חדר הנופלים להנצחת 1187 נופלי הפלמ"ח; מיצג "יד לגח"ל", אוצר תמונות הפלמ"ח, אולם ע"ש מלווי השיירות, כיתות לימוד והדרכה. פעילות הפלמ"ח, אנשיו יחידותיו מוצגות באמצעות תמונות, סרטים, מיצג אור קולי; חדר עיון המכיל סרטים, ספרים, עדויות, תיקים אישיים. אגף מיוחד מוקדש ללוחמי הגח"ל [גיוס יהודים בחוץ לארץ, ניצולי שואה] במלחמת העצמאות. במוזיאון תצוגת קבע של תערוכת אלתרמן, תצוגה של ציורי לודויג בלום. הביקור במוזיאון הוא בקבוצות בלבד ובתיאום מראש. בית הפלמ"ח נמצא בתחום אחריותו של משרד הביטחון. בית הפלמ"ח והמוזיאון נחנכו בשנת 2000. פעילותם מוקדשת להנצחת מורשת הפלמ"ח, סיפור פעילותו בשנים 1941-1949. הבית מכיל גם ארכיון, חדר להנצחת 1187 נופלי הפלמ"ח, מיצג "יד לגח"ל ", אוצר תמונות הפלמ"ח, אולם ע"ש מלווי השיירות, כיתות לימוד והדרכה. פעילות הפלמ"ח, אנשיו יחידותיו מוצגות באמצעות תמונות, סרטים, מיצג אור קולי; חדר עיון המכיל סרטים, ספרים, עדויות, תיקים אישיים. אגף מיוחד מוקדש ללוחמי הגח"ל [גיוס יהודים בחוץ לארץ, ניצולי שואה] במלחמת העצמאות. במוזיאון תצוגת קבע של תערוכת אלתרמן, תצוגה של ציורי לודויג בלום. הביקור במוזיאון הוא בקבוצות בלבד ובתיאום מראש.